Kontakt
Ukończono 0%

Ankieta kompetencyjna Rady Dyrektorów IT MC

* 1. Na spotkania Rady Dyrektorów IT przy Ministerstwie Cyfryzacji uczęszczam
Regularnie
Czasami
Sporadycznie - brak czasu
* 2. Reprezentuję jednostkę administracji publicznej typu
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Ministerstwo
Urząd centralny
Urząd samorządowy
Agencja państwowa
Służby mundurowe
* 3. Obecnie pełnię funkcję
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Dyrektora IT
v-ce Dyrektora IT
Kierownika Projektu IT
Doradcę Ministra
Liniowego Managera IT (Kierownika Działu, Wydziału)
* 4. Moim bezpośrednim przełożonym jest
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Minister lub v-ce Minister
Dyrektor Generalny / Dyrektor Urzędu
Dyrektor Departamentu
Manager liniowy (Kierownik Działu lub Wydziału)
* 5. W zakresie moich obowiązków jest odpowiedzialność za obszar IT
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Tak
Nie
Tylko częściowo
* 6. Jaką komórkę organizacyjną (profil) w swojej instytucji Państwo reprezentują ?
Dział / Biuro / Departament Utrzymania IT
Dział / Biuro / Departament Rozwoju IT
Dział / Biuro / Departament Zarządzania Projektami IT
Dział / Biuro / Departament Zarządzania Portfelem Projektów IT
Biuro / Departament Zarządzania Dyrektora Generalnego
Dział / Biuro / Pion / Departament IT (Szef IT / CIO)
* 7. Za jaki obszar merytoryczny w ramach IT Państwo odpowiadają ?
Wewnętrzna obsługa IT użytkowników
Obszar realizacji konkretnych projektów informatycznych
Obszar strategii informatyzacji
Inne
* 8. Czy w instytucji, którą Państwo reprezentują, Szef IT działa niezależnie (poprzez wydzielony obszar zarządzania IT) ?
Tak, działa jako osobna komórka organizacyjna
Nie, jest częścią innej komórki organizacyjnej
Inaczej (prosimy opisać poniżej)
* 9. W zakresie moich obowiązków jest odpowiedzialność za Bezpieczeństwo IT
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Tak
Nie
Tylko częściowo
* 10. W mojej instytucji / urzędzie posiadamy zatwierdzoną metodykę prowadzenia projektów
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Tak
Nie
Posiadamy ale tylko nieformalnie
* 11. W mojej instytucji / urzędzie posiadamy strategię IT
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Tak
Nie
Posiadamy ale tylko nieformalnie
* 12. W mojej instytucji / urzędzie posiadamy system zarządzania oraz mapę architektury IT
Prosimy o zaznaczenie najtrafniejszej odpowiedzi w Państwa przypadku
Tak
Nie
Posiadamy ale tylko nieformalnie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .